техника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
  1. маҷмӯи воситаҳои фаъолияти инсон, ки дар ҷараёни инкишофи истеҳсолот дар ҷомеа ҷамъ шудааст
  2. техникӣ маҷмӯи техника, мошину таҷҳизот ва ғ.
  3. маҷмӯи малака, намуд ва тарзҳои пешбурди истеҳсолоти риштаи муайян; техникаи сохт-мон, техникаи ҷамъоварии ҳосил
техникадон
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
мутахассиси яке аз соҳаҳои техника
техникапараст
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
он ки техникаро мепарастад
техникапарастӣ
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
парастиши техника, дӯст доштани техника
техникаи бехатарӣ
аз бехатарӣ 1 | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
маҷмӯи қоидаҳо ва чорабиниҳо барои эминӣ аз хавфу хатар
агротехника
лотинӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
исм
маҷмӯи усул ва тадбирҳои техникаи кишоварзӣ
ҳелиотехника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
исм
техникӣ соҳаи техника, ки роҳҳои истифодаи нерӯи Офтобро меомӯзад
гидротехника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
исм
техникӣ фанни истифода аз обҳои табиӣ
зоотехника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
илм оид ба парвариш ва нигоҳдории чорво ва парандагон барои истеҳсоли гӯшт, шир, тухм, пашм, пӯст ва ғ.
радиотехника
лотинӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
исм
техникаи соҳаи радио, таҷҳизоти радиоӣ

Феҳристи ихтисорот

асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
гуфт. гуфтугӯӣ
зарб. зарбулмасал
иқт. иқтисод
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мас. масалан
маҷ. маҷозан
муқ. муқоиса шавад бо...
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
пасв. пасванд
пешв. пешванд
с. сиёсӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фолк. фолклор
хӯр. хӯрокворӣ
ҷ. ҷамъи...
ш. шаҳри...
Фарҳанги форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит значения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии техника, маънии вожаи техника, маънии калимаи техника, маънии ибораи техника, маънои техника, маънои вожаи техника, маънои калимаи техника, маънои ибораи техника, таърифи техника, таърифи вожаи техника, таърифи калимаи техника, таърифи ибораи техника, значение техника, значение слова техника, значение фразы техника, значение выражения техника, определение техника, определение слова техника, определение фразы техника, определение выражения техника