техника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
  1. маҷмӯи воситаҳои фаъолияти инсон, ки дар ҷараёни инкишофи истеҳсолот дар ҷомеа ҷамъ шудааст
  2. тех. маҷмӯи техника, мошину таҷҳизот ва ғ.
  3. маҷмӯи малака, намуд ва тарзҳои пешбурди истеҳсолоти риштаи муайян; техникаи сохт-мон, техникаи ҷамъоварии ҳосил
техникадон
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
мутахассиси яке аз соҳаҳои техника
техникапараст
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
он ки техникаро мепарастад
техникапарастӣ
ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
парастиши техника, дӯст доштани техника
техникаи бехатарӣ
аз бехатарӣ 1 | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
маҷмӯи қоидаҳо ва чорабиниҳо барои эминӣ аз хавфу хатар
агротехника
лотинӣ | исм | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
маҷмӯи усул ва тадбирҳои техникаи кишоварзӣ
гелиотехника گلیئاتخنیکه
юнонӣ
тех. соҳаи техника, ки роҳҳои истифодаи нерӯи Офтобро меомӯзад
гидротехника
юнонӣ | исм | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
тех. фанни истифода аз обҳои табиӣ
зоотехника
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
илм оид ба парвариш ва нигоҳдории чорво ва парандагон барои истеҳсоли гӯшт, шир, тухм, пашм, пӯст ва ғ.
радиотехника
лотинӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
техникаи соҳаи радио, таҷҳизоти радиоӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...
Фарҳанги тафсирии забони форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит значения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии техника, маънии вожаи техника, маънии калимаи техника, маънии ибораи техника, маънои техника, маънои вожаи техника, маънои калимаи техника, маънои ибораи техника, таърифи техника, таърифи вожаи техника, таърифи калимаи техника, таърифи ибораи техника, значение техника, значение слова техника, значение фразы техника, значение выражения техника, определение техника, определение слова техника, определение фразы техника, определение выражения техника