техника تخنیکه
юнонӣ
  1. маҷмӯи воситаҳои фаъолияти инсон, ки дар ҷараёни инкишофи истеҳсолот дар ҷомеа ҷамъ шудааст
  2. тех. маҷмӯи техника, мошину таҷҳизот ва ғ.
  3. маҷмӯи малака, намуд ва тарзҳои пешбурди истеҳсолоти риштаи муайян; техникаи сохт-мон, техникаи ҷамъоварии ҳосил
техникадон تخنیکه‌دان
мутахассиси яке аз соҳаҳои техника
техникапараст تخنیکه‌پرست
он ки техникаро мепарастад
техникапарастӣ تخنیکه‌پرستی
парастиши техника, дӯст доштани техника
техникаи бехатарӣ
аз бехатарӣ 1 | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
маҷмӯи қоидаҳо ва чорабиниҳо барои эминӣ аз хавфу хатар
огрутекник اگروتکنیک агротехника
лотинӣ | исм
маҷмӯи усул ва тадбирҳои техникаи кишоварзӣ
гелиотехника گلیئاتخنیکه
юнонӣ
тех. соҳаи техника, ки роҳҳои истифодаи нерӯи Офтобро меомӯзад
гидротехника گیدراتخنیکه
юнонӣ
тех. фанни истифода аз обҳои табиӣ
зоотехника زااتخنیکه
юнонӣ
илм оид ба парвариш ва нигоҳдории чорво ва парандагон барои истеҳсоли гӯшт, шир, тухм, пашм, пӯст ва ғ.
радиотехника ردیاتخنیکه
лотинӣ
техникаи соҳаи радио, таҷҳизоти радиоӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...