таррор طرار
арабӣ
 1. кисабур, дузд
  • Тарроре берун омада буд, то нақбе занад ва киса бибурад.

   Авфӣ бештар
  • Ин чӣ турра-ст, ин чӣ шаб, чӣ каманд?

   Ин чӣ дилдузд, ин чӣ таррор аст?

   Камоли Хуҷандӣ
 2. маҷ. ҳилагар, маккор, айёр
  • Вазири аввал гуфт: ... Нодиртар он, ки аз нодонии таррори Басара шуморо турфаи Бағдод менамояд.

   Калила ва Димна бештар
  • Ақл шуд мафтуни мушкин турраш,

   Содае дар доми тарроре фитод.

   Абдураҳмони Ҷомӣ
таррорӣ طراری
дуздӣ, айёрӣ, ҳилагарӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...
Фарҳанги тафсирии забони форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит значения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии таррор, маънии вожаи таррор, маънии калимаи таррор, маънии ибораи таррор, маънои таррор, маънои вожаи таррор, маънои калимаи таррор, маънои ибораи таррор, таърифи таррор, таърифи вожаи таррор, таърифи калимаи таррор, таърифи ибораи таррор, значение таррор, значение слова таррор, значение фразы таррор, значение выражения таррор, определение таррор, определение слова таррор, определение фразы таррор, определение выражения таррор