Лутфан Вожаҷӯро пуштибонӣ кунед
сипоҳ سپاه сипаҳ سپه
 1. лашкар, артиш
 2. ҳар як аз афроди лашкар, лашкарӣ, сипоҳӣ
 3. маҷ. муҳраҳои шатранҷ, донаҳои шоҳмот
 4. гуфт. далер, нотарс, пурҷасорат
 5. улуми низомӣ: ягоне роҳкунишӣ, ки аз ду – се лашкар ташкил мешавад ва таҷҳизоту ҷангафзорҳои лозим барои иҷрои амалиёти размӣ аст; корпус
сипоҳсолор سپاهسالار сипаҳсолор سپهسالار
кҳн. сардор, фармондеҳи олии сипоҳ, сарфармондеҳ
сипоҳсолорӣ سپاهسالاری сипаҳсолорӣ سپهسالاری
фармондеҳӣ
сипоҳгарӣ سپاه‌گری
ҷанговарӣ, сипоҳигарӣ, аскарӣ; олоти сипоҳгарӣ абзори ҷанг, созубарги ҷангӣ
сипоҳгарона سپاه‌گرانه
сипоҳиёна, ба мисли сипоҳиён
сипоҳигарӣ سپاهیگری
таър.
 1. хизмат дар сипоҳ; ◊ сипоҳигарӣ сӣ пой дорад (зарб.)
 2. гуфт. сиёсат, сиёсат кардан; калонгарӣ, мағрурӣ, кибру ғурур
сипоҳӣ سپاهی
 1. мансуб ба сипоҳ; лашкарӣ, ҳарбӣ
 2. ҳар як аз афроди сипоҳ, аскар
 3. он ки дар хизмати дарбор аст (дар аморати собиқи Бухоро)
 4. ниг. сипоҳигарӣ
сипоҳона سپاهانه
чун сипоҳ, ба мисли сипоҳон
анҷумсипоҳ انجم‌سپاه
он ки лашкари бисёр дорад, серлашкар
 • Ин шаҳр ба дасти ин подшоҳи анҷумсипоҳ фатҳ мешавад ва ҳар яке аз мо ба сиёсате аз уқубате гирифтор меоем.

  Фатҳнома
ахтарсипоҳ اخترسپاه
маҷ. серлашкар, бо сипоҳи бешумор

Феҳристи ихтисорот

а. арабӣ
ак. аккадӣ
ибр. ибрӣ
ингл. инглисӣ
исп. испониёӣ
ит. итолиёӣ
лот. лотинӣ
м. муғулӣ
мол. молоӣ
олм. олмонӣ
пол. поландӣ
порт. португалӣ
пҳл. паҳлавӣ
р. русӣ
санс. санскрит
т. туркӣ
т.-м. туркию муғулӣ
т.-ф. туркию форсӣ
тибет. тибетӣ
фин. финландӣ
фр. фаронсавӣ
ҳ. ҳиндӣ
ҳол. ҳолландӣ
ч. чехӣ
чин. чинӣ
ҷ. ҷопонӣ
шв. шведӣ
ю. юнонӣ
ю.-а. юнонию арабӣ
я. яҳудӣ

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...