кофир کافر
арабӣ
 1. д. касе, ки дини исломро инкор мекунад; Худоношинос бедин
 2. Худонотарс, бераҳм, сахтдил (сифати маъшуқа)
  • Ман, ки ҷо кардам ба дил он кофири бадкешро,

   Гӯш кардан кай тавонам қавми некандешро? 

   Абдураҳмони Ҷомӣ бештар
  • Хубони замона кофирандо,

   Дилро ба карашма мебарандо! 

   Савдо
  кофири зиммӣ д. касе, ки исломро қабул накарда бошад ҳам, ҷизя дода, ба таҳти ҳимояи ислом даромадааст
  кофири ишқ касе, ки дар ишқ бевафову дилсахт аст
  • Ошиқеро, ки чунин бодаи шабгир диҳанд,

   Қофири ишқ бувад, гар нашавад бодапараст. 

   Ҳофиз
  кофири китобӣ д. пайравони дини яҳудӣ ва исавӣ, ки гӯё аҳкоми динашон аз рӯи китоби осмонӣ буда, вале пас аз ҷорӣ шудани дини ислом ҳукми онҳо соқит шудааст
  кофири ҳарбӣ д. Худоношиносе, ки бо вай ҷанг кардан воҷиб аст
  • Нигоҳи ошно дар чашми ӯ бегона мегардад,

   Мусулмон кофири ҳарбӣ дар ин бутхона мегардад. 

   Соиб
кофирдил کافردل
бевафо; сахтдил, бераҳм
 • Хуни мо хӯрданд ин кофирдилон,

  Эй мусулмонон, чӣ дармон, алғиёс! 

  Ҳофиз
кофирӣ کافری
д. мансуб ба кофир; бединӣ, худоношиносӣ
кофиркеш کافرکیش
ниг. кофир
 • Ҳар кӣ дам дар ошиқӣ аз ному нанге мезанад,

  Ҳар нафас бо нафси кофиркеш ҷанге мезанад. (2) 

  Махфӣ
кофирнеъмат کافرنعمت
носипос, ношукр; кӯрнамак
 • Фармуд ... аз ақиби ӯ бираванд ва сазову ҷазои он кофирнеъматро дар канораш ниҳанд. 

  Равзату-с-сафо
кофирнеъматӣ کافرنعمتی
носипосӣ, ношукрӣ, кӯрнамакӣ
кофирниҳод کافرنهاد
кофиртабиат, кофиртабъ, кофир
 • Чу чашми шоҳидон пайваста масте,

  Муғе, кофирниҳоде, бутпарасте. 

  Убайди Зоконӣ
он кофири бадкеш آن کافر بدکیش
аз бадкеш 1 | киноя аз
маҳбуба
 • Ман ки ҷо кардам ба дил он кофири бадкешро,

  Гӯш кардан кай тавонам қавли некандешро.

  Абдураҳмони Ҷомӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...