гурз گرز
амуди оҳанин, кӯпол, як навъ олоти ҷангии пешинаи дастадори саркулӯла, ки монанди мехча барҷастагиҳо дорад
 • Парад рӯҳаш аз дидани бурзи ӯ,

  Кафад мағзаш аз ҳайбати гурзи ӯ.

  Абушакури Балхӣ бештар
 • Хартуми ман чу гурез бувад вақти гирудор,

  Зар мӯи ман ба тундию тезӣ бувад синон.

  Сайидо
гурзи Афридун кӯполи Фаридун
 • Каманди Рустами дастон ба танҳо шуд рикоби ӯ,

  Чунон чун гурзи Афридун на сармисмори мизроқаш.

  Манучеҳрӣ
гурзи говсор гурзи ба сурати сари гов сохташуда, ки ба баъзе қаҳрамонони «Шоҳнома», махсусан Фаридун мансуб аст
 • Зевари гурзи говсорашро

  Зевари чатри ковиён созанд.

  Хоқонӣ
гурзи пӯлодванд амуди пӯлодин
 • Тароқи сар аз гурзи пӯлодванд,

  Ҳамехоҳанд аҷалро ба бонги баланд.

  Хисрави Деҳлавӣ
гурзи шашпаҳлӯ гурзи мусаддас, як навъи гурз, ки шаш паҳлӯ дорад
 • Ба тундӣ бароварда болои ҷӯш,

  Яке гурзи шашпаҳлӯи ҳафтҷӯш.

  Хисрави Деҳлавӣ
гурзи якзахм киноя аз гурзи Сом (яке аз қаҳрамонони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ), ки гӯё ба як задан Аждаҳоро куштааст; гурзи гарон
 • Ҳамин гурзи якзахм бардоштам,

  Сипаҳро ҳамон ҷой бигзоштам.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзи ҳафтҷӯш ниг. гурза I (гурзаи ҳафтҷӯш)
гурз кашидан барои гурззанӣ омода шудан, гурз бардоштан
 • Маро кард падруд ҳар кас, ки дид,

  Ки бар Аждаҳҳо гурз хоҳам кашид!

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзбон گرزبان
гурздор, дорандаи гурз, ҷанговари гурздор
 • Чу Мелод бо Ориши марзбон,

  Чу Пирӯз аспафгани гурзбон...

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурздор گرزدار
дорандаи гурз; дорои гурз, он кӣ гурз медорад
 • Инонпечу гурдафкану гурздор

  Чу ман кас набинад ба гетӣ савор.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурза گرزه I
ниг. гурз
гурзаи говмеш гурзе, ки сари он ба шакли сари говмеш сохта шудааст
 • Ба ҳар як зи мо буд панҷоҳ беш,

  Сарафроз бо гурзаи говмеш.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзаи говпайкар ниг. гурз (гурзи говсор)
 • Чаҳорӯм ба тахти кай барнишаст,

  Яке гурзаи говпайкар ба даст.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзаи говранг ниг. гурз (гурзи говсор)
 • Биёмад хурӯшон бад-он дашти ҷанг,

  Ба ҷанг-андарун гурзаи говранг.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзаи говрӯй ниг. гурз (гурзи говсор)
 • Занад бар сарат гурзаи говрӯй,

  Бибандад, дарорад зи айвон ба кӯй.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзаи говсор (ё говсар) ниг. гурз (гурзи говсор)
 • Ба зер-андарун гурзаи новсар,

  Ба бозу камону ба гардан сипар.

  Абулқосим Фирдавсӣ бештар
 • Фаридун або гурзаи говсор,

  Бифармуд кардан бар он ҷо нигор.

  Дақиқӣ
гурзаи говчеҳр ниг. гурзаи говпайкар
 • Задам бар сараш гурзаи говчеҳр,

  Бар ӯ кғҳ борид гуфтӣ сипеҳр.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурзаи ҳафтҷӯш гурзе, ки аз ҳафт навъи фулуззот сохта шудааст, гурзи маҳкам ва сахт
 • Лагадкӯбаи гурзаи ҳафтҷӯш

  Бароварда аз гови гардун хурӯш.

  Низомӣ
гурза گرزه II гарза
навъе аз мори калони заҳрдор
 • Бадӣ мори гурзаст, аз ӯ дур бош,

  Ки бад бадтар аз мори гурза газад.

  Носири Хисрав бештар
 • Оҳу аз дом-андарун овоз дод,

  Посухи гурза ба дониш боз дод.

  Рӯдакӣ
ангурзор انگورزار
токзор, боғи ангур

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...