падруд پدرود пидруд бадруд بدرود бидруд
 1. видоъ, ҷудоӣ, тарки якдигар, хайрухуш
  • Аз он пас ба падруд бо якдигар

   Басе бӯса доданд бар чашму сар.

   Абулқосим Фирдавсӣ бештар
  • Ба бадруд карданд рухи ҳар касе,

   Бибӯсам, ҳамон ашк борам басе.

   Абулқосим Фирдавсӣ
  падруд будан а) дур будан, ҷудо будан
  • Маро то ҷон чунин падруд бошад,

   Дилам аз бахт чун хушнуд бошад?

   Фахриддини Гургонӣ
  б) саломат будан
  • Ту падруд бош, эй ҷаҳонпаҳлавон,

   Ки ҷовид бошиву равшанравон.

   Абулқосим Фирдавсӣ
  падруд кардан (ё намудан) видоъ кардан, хайрухуш кардан, аз ҳам ҷудо шудан; тарк кардан, дур шудан
  • Падруд намуду марҳабо гуфт,

   Бар васлаи Лайлияш дуо гуфт.

   Шоҳин
 2. калимаи нидо алвидоъ
  • Ғазал бардошта ромишгари руд,

   Ки падруд, эй нишшоти айш, падруд.

   Низомӣ
  ◊ оламро (ё ҷаҳонро) падруд кардан киноя аз мурдан
  • Макун падруд якбора ҷаҳонро,

   Макун дар банд ҷовидон равонро.

   Фахриддини Гургонӣ бештар
  • Падараш Борбакшоҳ ба ночор олами гузаронро падруд кард.

   Таърихи Фаришта
падрудан پدرودن
видоъ кардан, хайрухуш кардан, ҷудо шудан аз ҳамдигар
 • Шуд зи ман падруд, гар бахтем будӣ, пеш аз он-к

  Ӯ зи ман падруд рафтӣ, ман зи ҷон падрудаме.

  Хоқонӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...